Meteen naar de inhoud

Wat is Marktonderzoek?

Wat is marktonderzoek precies?


Wilt u weten waarom, hoe en wanneer u marktonderzoek toepast? Wilt u ontdekken waarom uw consumenten uw producten niet kopen? Bent u geïnteresseerd in het lanceren van een nieuw product, een nieuwe dienst of zelfs een nieuwe marketingcampagne, maar weet u niet zeker wat uw consumenten willen?

Om de bovenstaande vragen te beantwoorden, hebt u de hulp van uw consumenten nodig. Maar hoe gaat u die gegevens verzamelen? In dit geval en in veel andere situaties in uw bedrijf, is marktonderzoek de manier om alle antwoorden te krijgen die u nodig hebt.

In deze ultieme gids over marktonderzoek vindt u de definitie, de voordelen, de soorten marktonderzoek, en enkele voorbeelden die u zullen helpen dit type onderzoek te begrijpen. Vergeet niet om het gratis ebook te downloaden dat aan het einde van deze gids beschikbaar is!

Definitie:

Marktonderzoek wordt gedefinieerd als het proces van het evalueren van de haalbaarheid van een nieuw product of dienst, door middel van onderzoek dat rechtstreeks bij potentiële consumenten wordt uitgevoerd. Deze methode stelt organisaties of bedrijven in staat hun doelmarkt te ontdekken, meningen te verzamelen en te documenteren en weloverwogen beslissingen te nemen.

Marktonderzoek kan rechtstreeks worden uitgevoerd door organisaties of bedrijven of kan worden uitbesteed aan bureaus die deskundig zijn in dit proces.

Het proces van marktonderzoek kan worden gedaan door het inzetten van enquêtes, interactie met een groep mensen ook wel bekend als steekproef, het houden van interviews en andere soortgelijke processen.

Het primaire doel van het uitvoeren van marktonderzoek is het begrijpen of onderzoeken van de markt die verband houdt met een bepaald product of een bepaalde dienst, om te bepalen hoe het publiek zal reageren op een product of dienst. De uit marktonderzoek verkregen informatie kan worden gebruikt om marketing-/reclameactiviteiten op maat te maken of om te bepalen wat de (eventuele) prioriteiten/behoefte van de consument zijn.

Drie hoofddoelstellingen van marktonderzoek
Een marktonderzoeksproject kan gewoonlijk 3 verschillende soorten doelstellingen hebben.

Administratief:

Een bedrijf of bedrijfsontwikkeling helpen, door een goede planning, organisatie, en zowel menselijke als materiële middelen controle, en zo te voldoen aan alle specifieke behoeften binnen de markt, op het juiste moment.
Sociaal: Voldoen aan de specifieke behoeften van de klant door middel van een vereist product of dienst. Het product of de dienst moet voldoen aan de eisen en voorkeuren van een klant wanneer het wordt geconsumeerd.
Economisch: Bepalen van de economische mate van succes of falen die een bedrijf kan hebben terwijl het nieuw is op de markt, of anderszins nieuwe producten of diensten introduceert, en daarmee zekerheid bieden aan alle uit te voeren acties.


Waarom is marktonderzoek belangrijk?


Het uitvoeren van onderzoek is een van de beste manieren om klanttevredenheid te bereiken, klantenchurn te verminderen en de business te doen stijgen. Hier zijn de redenen waarom marktonderzoek belangrijk is en in elk bedrijf moet worden overwogen:

Waardevolle informatie: Het biedt informatie en mogelijkheden over de waarde van bestaande en nieuwe producten, waardoor het bedrijven helpt dienovereenkomstig te plannen en strategieën uit te stippelen.
Klantgericht: Het helpt om te bepalen wat de klanten nodig hebben en willen. Marketing is klantgericht en het begrijpen van de klanten en hun behoeften zal bedrijven helpen producten of diensten te ontwerpen die het beste bij hen passen.
Voorspellingen: Door de behoeften van klanten te begrijpen, kunnen bedrijven ook hun productie en verkoop voorspellen. Marktonderzoek helpt ook bij het bepalen van de optimale voorraad.
Concurrentievoordeel: Om concurrenten voor te blijven is marktonderzoek een essentieel instrument om vergelijkende studies uit te voeren. Bedrijven kunnen bedrijfsstrategieën bedenken die hen kunnen helpen hun concurrenten voor te blijven.

Stappen voor het uitvoeren van marktonderzoek
Weten wat te doen in verschillende situaties die zich voordoen tijdens het onderzoek zal de onderzoeker tijd besparen en problemen verminderen. De succesvolle ondernemingen van vandaag gebruiken krachtige software voor marktonderzoeken die hen helpt uitgebreid onderzoek uit te voeren onder een verenigd platform en zo veel sneller bruikbare inzichten te verschaffen met minder problemen.

Hieronder volgen de stappen om een effectief marktonderzoek uit te voeren.

Stap # 1: Definieer het probleem

Het hebben van een goed gedefinieerd onderwerp van onderzoek zal onderzoekers helpen wanneer ze vragen stellen. Deze vragen moeten gericht zijn op het oplossen van problemen en ze moeten aangepast zijn aan het project. Zorg ervoor dat de vragen duidelijk zijn geschreven en dat de respondenten ze begrijpen. Onderzoekers kunnen een test doen met een kleine groep om te weten te komen of de gestelde vragen begrijpelijk zijn en of ze voldoende zullen zijn om inzichtelijke resultaten te verkrijgen.

Onderzoeksdoelstellingen moeten nauwkeurig worden geformuleerd en moeten een korte beschrijving bevatten van de informatie die nodig is en de manier waarop deze zal worden verkregen. Ze moeten een antwoord geven op de vraag “waarom doen we het onderzoek?”

Stap #2: Bepaal de steekproef

Om marktonderzoek uit te voeren, hebben onderzoekers een representatieve steekproef nodig die kan worden verzameld met behulp van een van de vele steekproeftechnieken. Een representatieve steekproef is een klein aantal mensen dat zo nauwkeurig mogelijk een afspiegeling is van een grotere groep.

Een organisatie mag haar middelen niet verspillen aan het verzamelen van informatie uit de verkeerde populatie. Het is belangrijk dat de populatie kenmerken vertegenwoordigt die er voor de onderzoekers toe doen en die zij moeten onderzoeken, in de gekozen steekproef zitten.
Houd er rekening mee dat marketeers altijd vatbaar zijn voor een vertekening in de steekproef, omdat er altijd mensen zullen zijn die de enquête niet beantwoorden omdat zij het druk hebben, of onvolledig antwoorden, zodat onderzoekers misschien niet de vereiste gegevens verkrijgen.
Wat de omvang van de steekproef betreft: hoe groter deze is, des te waarschijnlijker is het dat deze representatief is voor de bevolking. Een grotere representatieve steekproef geeft de onderzoeker meer zekerheid dat de mensen in de steekproef degenen zijn die hij nodig heeft, en kan mogelijk vertekening tegengaan. Als zij onnauwkeurigheid in onze enquêtes willen vermijden, moeten zij dus representatieve en evenwichtige steekproeven hebben.
Praktisch alle enquêtes die op een serieuze manier worden beschouwd, zijn gebaseerd op een wetenschappelijke steekproeftrekking, gebaseerd op statistische en waarschijnlijkheidstheorieën.

Stap 3: gegevensverzameling uitvoeren

Eerst moet een instrument voor gegevensverzameling worden ontwikkeld. Het niet of onvolledig beantwoorden van een enquête zal tot fouten in het onderzoek leiden. Het correct verzamelen van gegevens zal dit voorkomen.

Stap 4: Analyseer de resultaten

Elk van de punten van het marktonderzoeksproces is met elkaar verbonden. Als al het bovenstaande goed wordt uitgevoerd, maar er is geen nauwkeurige analyse van de resultaten, dan zullen de beslissingen die vervolgens worden genomen niet passend zijn. Een diepgaande analyse, waarbij geen losse eindjes worden opengelaten, is doeltreffend om tot oplossingen te komen. De analyse van de gegevens zal worden vastgelegd in een verslag, dat ook duidelijk moet worden geschreven, zodat op basis daarvan doeltreffende besluiten kunnen worden genomen.

Analyseren en interpreteren van de resultaten is het zoeken naar een ruimere betekenis van de verkregen gegevens. Alle voorgaande fasen zijn ontwikkeld om tot dit moment te komen.

Hoe kunnen de onderzoekers de verkregen resultaten meten? De enige kwantitatieve gegevens die worden verkregen zijn leeftijd, geslacht, beroep en aantal ondervraagden, want de rest zijn emoties en ervaringen die ons door de gesprekspartners zijn overgebracht. Hiervoor bestaat een instrument dat empathiekaart wordt genoemd en dat ons dwingt ons in de plaats van onze clientèle te stellen met de bedoeling werkelijk de kenmerken te kunnen identificeren die ons in staat zullen stellen onze producten of diensten beter af te stemmen op hun behoeften of interesses.

Stap #5: Maak het onderzoeksrapport

Bij het presenteren van de resultaten moeten onderzoekers zich richten op: wat willen ze bereiken met dit onderzoeksrapport en bij het beantwoorden van deze vraag moeten ze er niet van uitgaan dat de structuur van de enquête de beste manier is om de analyse te doen. Een van de grote fouten die veel onderzoekers maken is dat zij de rapporten presenteren in dezelfde volgorde van hun vragen en niet het potentieel zien van storytelling.

Stap 6: Beslissingen nemen

Een organisatie of een onderzoeker moet zich nooit afvragen “waarom marktonderzoek doen”, ze moeten het gewoon doen!

Een marktonderzoek helpt onderzoekers om een brede waaier aan informatie te kennen, bijvoorbeeld de aankoopintenties van consumenten, of geeft feedback over de groei van de doelmarkt. Ze kunnen ook waardevolle informatie ontdekken die zal helpen bij het inschatten van de prijzen van hun product of dienst en een evenwichtspunt vinden dat zowel hen als de consumenten ten goede zal komen.

Neem beslissingen! Handel, en voer uit.